Skole i Etiopien

Åben kort

01:07:24

Mihiret Dinku

City Addis Ababa

DBSAA German School

City Addis Ababa

Abune Gorgorios Kindergarten

City Lorenzo Tiezaz St, Addis Ababa

Sandford International School

City Shewareged Gedle Street, Addis Ababa

Oromia Education Bureau

City Addis Abeba

Nigat Kokeb

City Addis Ababa

Berhane Selam

City Addis Ababa

tesfa public school

City Addis Ababa

TVET College

City Addis Ababa

Saint Joseph School

City Addis Ababa

Head to Toe Early Learning Center and Kindergarten

City Addis Ababa

Girar Primary Public School

City Kera, Addis Ababa

Amazon Future Talent International Academy

City Addis Ababa

Brana Play School

City Addis Ababa

Sene Zetegn Primary School

City Addis Ababa

Cop Out Acadamy

City Alexander Pushkin Street, Addis Ababa

Berhan Social Development Collage

City Alexander Pushkin Street, Addis Ababa

AWGMS

City Addis Ababa

Addis Ababa Bible College

City Addis Ababa

Joy Academy

City Addis Ababa

Al Iqraa Academy

City Addis Ababa

Oromia Education Bureau

City Addis Ababa

Assai Public School

City Addis Ababa

Yewket Fana Primary Public School

City Addis Abeba

Nia Foundation - Joy Autism Center

City Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning
near-place.com bruger cookies til at forbedre din oplevelse. hvis du fortsætter browsing, mener vi, at du accepterer deres anvendelse. Læs mere