Skole i Etiopien

Åben kort

00:43:57

Cruise High School

Mekanisa, Addis Ababa

Oromia Education Bureau

Addis Abeba

Yewket Fana Primary Public School

Addis Ababa

Institut Culturel Italien

Addis Ababa

SOS Ethiopia vocational training college.

Addis Ababa

Berhane Selam

Addis Ababa

EiABC

Dej. Baltcha Aba Nefso Street, Addis Ababa

tesfa public school

Addis Ababa

TVET College

Addis Ababa

Saint Joseph School

Addis Ababa

Head to Toe Early Learning Center and Kindergarten

Addis Ababa

Girar Primary Public School

Kera, Addis Ababa

Amazon Future Talent International Academy

Addis Ababa

Brana Play School

Addis Ababa

Sene Zetegn Primary School

Addis Ababa

Cop Out Acadamy

Alexander Pushkin Street, Addis Ababa

Adis Ababa Technical School

Lideta

Berhan Social Development Collage

Alexander Pushkin Street, Addis Ababa

AWGMS

Addis Ababa

Addis Ababa Bible College

Addis Ababa

Joy Academy

Addis Ababa

Al Iqraa Academy

Addis Ababa

Abune Gorgorios Kindergarten

Lorenzo Tiezaz St, Addis Ababa

Sandford International School

Shewareged Gedle Street, Addis Ababa

Oromia Education Bureau

Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning