Nabolag i Etiopien

Åben kort

00:44:05

Traditional old building

Traditional old building, Addis Ababa

Kazanchis

Kirkos

Gerji Market

Gerji Market, Addis Ababa

Gerji - Bole

Gerji - Bole, Unnamed, Addis Ababa

Goro around St. Gabriel

Goro around St. Gabriel, Goro

Girogis - Autobis Tera

Girogis - Autobis Tera, Fitawrari Gebeyebu Street, Addis Ababa

Sengatera

Lideta

Meskel Square

Meskel Square, Addis Ababa

Bole Bulbula

Bole

To Gerji Girogis

To Gerji Girogis, Unnamed, Addis Ababa

Moha soft drink industry

Moha soft drink industry, Addis Ababa

Taxi Station Gerj

Taxi Station Gerj, Unnamed, Addis Ababa

Sintayehu Belay Building

Sintayehu Belay Building, Addis Ababa

Mebrat Hail - Gerji

Mebrat Hail - Gerji, Unnamed, Addis Ababa

Bole Homes

Bole

Train route to Autobis Tera

Train route to Autobis Tera, Addis Ababa

Bete Rufael

Bete Rufael, Addis Ababa

Bole Ring Road

Bole Ring Road, Qelebet Menged, Addis Ababa

Biselex Ethiopia Limited

Biselex Ethiopia Limited, Addis Ababa

Wollo Sefer

Addis Ababa

Goro to Gerji

Goro to Gerji, Unnamed, Addis Ababa

Around Piazza

Around Piazza, Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning