Nabolag i Etiopien

Åben kort

01:07:42

Traditional old building

City Traditional old building, Addis Ababa

Kazanchis

City Kirkos

Gerji Market

City Gerji Market, Addis Ababa

Gerji - Bole

City Gerji - Bole, Unnamed, Addis Ababa

Goro around St. Gabriel

City Goro around St. Gabriel, Goro

Girogis - Autobis Tera

City Girogis - Autobis Tera, Fitawrari Gebeyebu Street, Addis Ababa

Sengatera

City Lideta

Meskel Square

City Meskel Square, Addis Ababa

Bole Bulbula

City Bole

To Gerji Girogis

City To Gerji Girogis, Unnamed, Addis Ababa

Moha soft drink industry

City Moha soft drink industry, Addis Ababa

Taxi Station Gerj

City Taxi Station Gerj, Unnamed, Addis Ababa

Sintayehu Belay Building

City Sintayehu Belay Building, Addis Ababa

Mebrat Hail - Gerji

City Mebrat Hail - Gerji, Unnamed, Addis Ababa

Bole Homes

City Bole

Train route to Autobis Tera

City Train route to Autobis Tera, Addis Ababa

Bete Rufael

City Bete Rufael, Addis Ababa

Bole Ring Road

City Bole Ring Road, Qelebet Menged, Addis Ababa

Biselex Ethiopia Limited

City Biselex Ethiopia Limited, Addis Ababa

Wollo Sefer

City Addis Ababa

Goro to Gerji

City Goro to Gerji, Unnamed, Addis Ababa

Kera

City Kirkos

Around Piazza

City Around Piazza, Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning
near-place.com bruger cookies til at forbedre din oplevelse. hvis du fortsætter browsing, mener vi, at du accepterer deres anvendelse. Læs mere