Ambassade i Etiopien

Åben kort

01:12:28

Embassy of Uganda

City Addis Ababa

Koen Minister of Foreign Affairs

City D. A. R. Sahara Street, Addis Ababa

Cuba Embassy

City Addis Abeba

Embassy of Qatar Addis Ababa

City Addis Ababa

Zambia Embassy

City Mekanisa, Addis Ababa

Embassy of Jamaica

City Kera, Addis Ababa

Embassy of Bulgaria

City Addis Abeba

Embassy of Georgia

City Addis Ababa

Embassy of Greece

City Addis Ababa

Embassy of Djibouti

City Urael, Addis Ababa

Embassy of Zimbabwe

City Urael, Addis Ababa

Embassy of South Africa

City nifasilk lafto subcity kebele 03 south africa street po-box 1091, Addis Ababa

Vatican Embassy

City Mekanisa, Addis Ababa

Embassy of Kenya

City High 16 Kebelle 01, Addis Ababa

Embassy of Canada

City Wereda 23 Kebele 12, House # 122, Seychelles Street, Addis Ababa

Malawi Embassy

City Addis Ababa

Ireland Embassy

City Kera, Addis Ababa

British Embassy

City Addis Ababa

Greek Embassy Residence

City Addis Ababa

Niger Embassy

City Addis Abeba

Niger Embassy

City Addis Ababa

Hungary Embassy

City Addis Abeba

Embassy of Denmark

City Urael, Addis Ababa

Embassy of Saudi Arabia

City Addis Ababa

Embassy of Turkey

City Urael, Bole Kifle Ketema, Kebele 03, House No. 018, Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning
near-place.com bruger cookies til at forbedre din oplevelse. hvis du fortsætter browsing, mener vi, at du accepterer deres anvendelse. Læs mere