Ambassade i Etiopien

Åben kort

00:45:56

Embassy of Uganda

Addis Ababa

Koen Minister of Foreign Affairs

D. A. R. Sahara Street, Addis Ababa

Cuba Embassy

Addis Abeba

Embassy of Qatar Addis Ababa

Addis Ababa

Zambia Embassy

Mekanisa, Addis Ababa

Embassy of Jamaica

Kera, Addis Ababa

Embassy of Bulgaria

Addis Abeba

Embassy of Georgia

Addis Ababa

Embassy of Greece

Addis Ababa

Embassy of Djibouti

Urael, Addis Ababa

Embassy of Zimbabwe

Urael, Addis Ababa

Embassy of South Africa

nifasilk lafto subcity kebele 03 south africa street po-box 1091, Addis Ababa

Vatican Embassy

Mekanisa, Addis Ababa

Embassy of Kenya

High 16 Kebelle 01, Addis Ababa

Embassy of Canada

Wereda 23 Kebele 12, House # 122, Seychelles Street, Addis Ababa

Malawi Embassy

Addis Ababa

Ireland Embassy

Kera, Addis Ababa

British Embassy

Addis Ababa

Greek Embassy Residence

Addis Ababa

Niger Embassy

Addis Abeba

Niger Embassy

Addis Ababa

Hungary Embassy

Addis Abeba

Embassy of Denmark

Urael, Addis Ababa

Embassy of Saudi Arabia

Addis Ababa

Embassy of Turkey

Urael, Bole Kifle Ketema, Kebele 03, House No. 018, Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning