Politi i Etiopien

Åben kort

04:59:50

Meganagna Police Station

Meganagna, Addis Ababa

Menen Area Police Station

Abera Gizwa Street, Addis Ababa

Police Station

Adís Abeba

Yeka pilice station

Addis Ababa

Ras Desta Police Station

Arbeynoch Street, Addis Ababa

4th police station

Addis Ababa

Bole Sub City Community Policing Service Station

Addis Ababa

Yeka Sub City Police Office

Côte D'Ivoire Street, Addis Ababa

Yeka K.K Police Station

Addis Ababa

Popolare Police Station

Addis Ababa

Yeka Subcity Police Station

Addis Ababa

Oromia police comission

Addis Ababa

Addis Ababa Police Commission

Piazza, Addis Ababa

Maekelawi police office

Piazza, Addis Ababa

Gulele Sub City Police Station

Addis Ababa

6th distrist Police Station

Addis Ababa

Federal Police Station

Roosevelt Street, Addis Ababa

Bole Sub City Community Police Service Station

Addis Ababa

Addis Ababa City Governement Police Commission Bole Sub City Police dpt

Addis Ababa

Luncha Police Station

Addis Ababa

Federal Police Officers Club

Arbeynoch Street, Addis Ababa

Yeka Subcity Community Policing Service Department

Addis Ababa

Ethiopian Federal Police

Russia Street, Addis Ababa

Addis Ketema Kifle Ketema Woreda

Addis Ababa

Police Station

Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning