Politi i Etiopien

Lokal tid:
00:21:12

Luncha Police Station

Addis Ababa
policeLæs mere

Oromia police comission

Addis Ababa
policeLæs mere

Popolare Police Station

Addis Ababa
policeLæs mere

Bole Sub City Community Policing Service Station

Addis Ababa
policeLæs mere

Federal Police Station

Roosevelt Street, Addis Ababa
policeLæs mere

6th distrist Police Station

Addis Ababa
policeLæs mere

Mekanisa Area Police Station

5, Addis Ababa
policeLæs mere

Yeka Sub City Police Office

Côte D'Ivoire Street, Addis Ababa
policeLæs mere

Bole Sub City Community Police Service Station

Addis Ababa
policeLæs mere

Addis Ababa City Governement Police Commission Bole Sub City Police dpt

Addis Ababa
policeLæs mere

Meganagna Police Station

Meganagna, Addis Ababa
policeLæs mere

Yeka Subcity Police Station

Addis Ababa
policeLæs mere

Yeka K.K Police Station

Addis Ababa
policeLæs mere

4th police station

Addis Ababa
policeLæs mere

Ethiopian Federal Police

Russia Street, Addis Ababa
policeLæs mere

Arada Sub City Police Department

Addis Ababa
premiseLæs mere

Sostegna Police Site

Piazza, Addis Ababa
policeLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning