Restaurant i Etiopien

Åben kort

04:58:23

hagsam

Addis Ababa

Ras Green Restaurant & Bar

Addis Ababa

Betena Restaurant

Addis Ababa

Haraf Hotel

Addis Ababa

Hibir Cultural Restaurant

Addis Ababa

Desalegn Welando Ethiopian Restaurant

Addis Ababa

Yimir Restaurant and Bar

Addis Ababa

Lulya Restaurant

Mauritius Street, Addis Ababa

Makush Gallery

Addis Ababa

Sangam Restaurant

Africa Avenue, Addis Ababa

Agelgil Bar And Restaurant

Addis Ababa

Nekhla Restaurant

ኣዲስ ኣበባ

Adis Ababa

Addis Ababa

Tsige Shiro

Addis Ababa

Getsh Restaurant

Addis Ababa

Bole Wing Bar &Restaurant

Airport Road, Addis Ababa

Likea Kitfo

Sengatera, Addis Ababa

Hagema Fikir

Equatorial Guinea Street, Addis Ababa

Greek Club (Olympiakos)

Addis Ababa

Green

Equatorial Guinea Street, Addis Ababa

Fidel Bar and Restaurant

Addis Ababa

Dashen Traditional Restaurant

Addis Ababa

Rodeo Addis

Ethiopia

Yitmech Kitfo Restaurant

Addis Ababa

Sami Café & Restaurant

7, Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning