Restaurant i Etiopien

Åben kort

23:59:58

Finfine Restaurant

Addis Ababa

Likea Kitfo

Sengatera, Addis Ababa

Hagema Fikir

Equatorial Guinea Street, Addis Ababa

Green

Equatorial Guinea Street, Addis Ababa

Dashen Traditional Restaurant

Addis Ababa

Yitmech Kitfo Restaurant

Addis Ababa

Sami Café & Restaurant

7, Addis Ababa

Perfact View Cafe

Addis Ababa

Tobiya Tej

Addis Ababa

Yod Abyssinia Traditional Restaurant

Addis Ababa

hagsam

Addis Ababa

Ras Green Restaurant & Bar

Addis Ababa

Ikram Restaurant

Sengatera, Addis Ababa

Betena Restaurant

Addis Ababa

Eskenderela Cafe and Restaurant

Addis Ababa

Chere Godanaw Siga Bet

Addis Ababa

Yeshowa Wereke Restaurant

Addis Ababa

Haraf Hotel

Addis Ababa

Gusto Restaurant | Mana Nyaataa Gastoo

Addis Ababa

Road Runner

Addis Ababa

Hibir Cultural Restaurant

Addis Ababa

Sunrise Cafe and Restaurant

Kenenisa Avenue, Addis Ababa

Lambadina Bar And Restaurant

Addis Ababa

Garden Paradise Restaurant and Bar

Roosevelt Street, Addis Ababa

OnTime Bar and Restaurant

Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning