Bageri i Etiopien

Åben kort

00:45:31

MulMul Bakery

Addis Ababa

German Bakery

Guinea Conakry Street, Addis Ababa

Hanit Bakery

Lesotho Street, Addis Ababa

Shoa Dabo

Addis Ababa

Hymanot (ሀይማኖት)

Addis Ababa

Celavie bakery and cake

Addis Ababa

Munch German Bakery

Namibia Street, Addis Ababa

RAK BAKERY

Unnamed Road, Addis Ababa

Medhanialem Bakery

Addis Ababa

Shoa Bakery

Mauritius Street, Addis Ababa

Bereka Bakery

Addis Ababa

Munch German Bakery

Cameroon Street, Addis Ababa

Berhomi Bakery and Pastry

Cameroon Street, Addis Ababa

Saay Pastry

Addis Ababa

Hawaz Bakery

Addis Ababa

Shoa Bread

Africa Avenue, Addis Ababa

Arki Bakery

Addis Ababa

Hibist

Addis Ababa

Rosa Bakery

Unnamed Road, Addis Ababa

Shoa Bakery

Mozambique Street, Addis Ababa

Scandinavian Bakery

Addis Ababa

Shoa Bakery

Addis Ababa

Z Bakery

1, Addis Ababa

XL Bakery

Addis Ababa

Emma Bakery

Rwanda Street, Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning