Universitet i Etiopien

Åben kort

01:07:49

Paulos College

City Swaziland Street, Addis Ababa

Addis Ababa University Aklilu Lema Pathology Institute.

City Addis Ababa, Aba Koran

Addis Ababa Universiy Head Office

City Addis Ababa

Admas University

City Addis Ababa

Admas University College

City Addis Ababa

HARAR PHARMACY

City Addis Ababa

B2 Lecture Theatre

City Addis Ababa

New Generation University College

City Urael, Addis Ababa

Hope College of Business, Science and Technology

City Churchill Road Churchill Avenue, Addis Ababa

RIFT VALLEY University College

City Megenga, Equatorial Guinea St, Addis Ababa

College of Telecommunication & Information

City Addis Ababa

Ethiopia Distance Education College

City Addis Ababa

International Leadership Institute(ILI)

City Addis Ababa

Law Cafe

City Addis Ababa

Royal University College

City Arada

Central College

City Addis Ababa

Addis Ababa Institute of Technology

City King George VI Street, Addis Ababa

ሳቅ ት/ቤት(Laughter School)

City Equatorial Guinea Street, Addis Ababa

College of Law and Governance Studies

City Kechene, Addis Ababa

Holy Trinity Theology College

City Addis Ababa

Alpha University College

City Addis Ababa

Medco College

City Adís Abeba

Mikrolink Information Technology College

City Swaziland Street, Addis Ababa

St. Lideta Health Science College

City Addis Ababa

Addis Ababa University College of Natural Science

City Ras Mekonnen Bldg, አዲስ አበባ

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning
near-place.com bruger cookies til at forbedre din oplevelse. hvis du fortsætter browsing, mener vi, at du accepterer deres anvendelse. Læs mere