Universitet i Etiopien

Åben kort

00:44:07

Addis Ababa University Aklilu Lema Pathology Institute.

Addis Ababa, Aba Koran

Rift Valley college

Addis Ababa

B6 Lecture Theatre

Addis Ababa

Addis Ababa University

Dejamach Beyene Merid Street, Addis Ababa

AAU Public Toilet

Addis Ababa

Paulos College

Swaziland Street, Addis Ababa

Addis Ababa Universiy Head Office

Addis Ababa

Admas University

Addis Ababa

Admas University College

Addis Ababa

HARAR PHARMACY

Addis Ababa

B2 Lecture Theatre

Addis Ababa

New Generation University College

Urael, Addis Ababa

St. Mary's University

Roosevelt St, Down the read of federal Police building, behind oil libya, Addis Ababa

Hope College of Business, Science and Technology

Churchill Road Churchill Avenue, Addis Ababa

Infonet

Dej. Jote Street, Addis Ababa

RIFT VALLEY University College

Megenga, Equatorial Guinea St, Addis Ababa

College of Telecommunication & Information

Addis Ababa

Ethiopia Distance Education College

Addis Ababa

International Leadership Institute(ILI)

Addis Ababa

Royal University College

Arada

Central College

Addis Ababa

Addis Ababa University School of Commerce

Addis Ababa

Addis Ababa Institute of Technology

King George VI Street, Addis Ababa

ሳቅ ት/ቤት(Laughter School)

Equatorial Guinea Street, Addis Ababa

Holy Trinity Theology College

Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning