Bar i Etiopien

Åben kort

00:44:57

Ayele Liqour

Gabon Street, Addis Ababa

National Sports Betting bar

Unnamed Road, Addis Ababa

Vice Bar and Resturant

Addis Ababa

Echo lounge

Addis Ababa

ሰላም የውበት ሰገነት Selam Beauty Spa

Selam Building, Mauritius Street, Addis Ababa

Tipsy Lion Bar

Addis Ababa

Homey Lounge

Addis Ababa

Lion Bar | Mana Dhugaatii Leencaa

Addis Ababa

Beer Garden Inn

Addis Ababa

Oak Bar

Addis Ababa

Sisay Grocery

Unnamed Road, Addis Ababa

MEDA sports bar and grill

Sierra Leone St, Addis Ababa

Zarema Kitchen and Lounge

Addis Ababa

The old corner bar & restaurant

Rwanda Street, Addis Ababa

Меда бар

Addis Ababa

18th Street Bar And Restaurant

Addis Ababa

The Brick House

Airport Road, Addis Ababa

BROZ

Addis Ababa

Bonanza

Sierra Leone St, Addis Ababa

Tele bar

Addis Ababa

Dede mascha

Dede mascha፣, Addis Ababa

Waakan

Sierra Leone St, Addis Ababa

La Gazelle Piano Bar

Airport Road, Addis Ababa

The HQ Irish Pub

Addis Ababa

Bailamos Bar

Airport Road, Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning