Bibliotek i Etiopien

Åben kort

04:59:01

National Library

Adís Abeba

Library of Parliament

Addis Abeba

National Library

Addis Ababa

Bethel Library

Addis Ababa

Wemezekir

Addis Ababa

Kennedy Library

Addis Ababa

Lideta Subcity Public Library

Unnamed Road, Addis Ababa

Centre Francais des Etudes Ethiopiennes Library

Addis Ababa

Medhane Alem Library

Addis Ababa

Library of Parliament

Adís Abeba

library

Lideta

Undergraduate Library

Addis Ababa

Digital Library

Addis Ababa

Kolfe Keranio Subcity Public Library

Addis Ababa

J. F. Kenedy Library

Addis Ababa

Bibliothèque Berhanou Abebe

Addis Ababa

Addis Ababa City library

Piazza, Addis Ababa

The Ethiopian National Archives and Library Agency

Addis Ababa

AAIT Library

Addis Ababa

Gulele Subcity Office Library

Piazza, Addis Ababa

National AIDS Resource Center

Airport Road, Addis Ababa

We mezeker

Addis Ababa

Tinsae Reading Room

Addis Ababa

Addis Ababa University John F. Kennedy Library

Addis Ababa

Graduate Library

Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning