Hospital i Etiopien

Åben kort

00:44:42

Yerer Hospital

Jacros - Salite Mehret Rd, Addis Ababa

Dr. Abraham Special Eye Clinic

Addis Ababa

International Cardiac Hospital

Addis Ababa

Alert Hospital

Addis Ababa

BGM MHC

Unnamed Road, Addis Ababa

International Cardiac Hospital

Addis Abeba

Nora

adiss ababa

Dej. Balcha Hospital

Addis Abeba

Black Lion Hospital Cancer Treatment Center

Geja Sefer, Addis Ababa

KADISCO General Hospital

Addis Ababa

Myung Sung Christian Medical Center

Addis Ababa

United Vision Clinic

Addis Ababa

Bethel Teaching General Hospital

Fikre Mariam Abatechan Street,, Addis Ababa

Betsega Hospital

Addis Ababa

Maristops

Addis Ababa

董大夫诊所

Addis Ababa

Choice Clinic

Addis Ababa

International Cardiac Hospital

Adís Abeba

ICAP

Addis Ababa

Edelam Tours Ethiopia

Gabon Street, Addis Ababa

Kidus Gebriel Hospital

Addis Ababa

Addis Cardiac Hospital

Qelebet Menged, Addis Ababa

St.urael Clinic

Addis Ababa

Betezatha Hospital

Addis Ababa

Zinnia Aesthetics & Anti - Aging Clinic

Namibia Street, Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning