Hospital i Etiopien

Åben kort
Lokal tid:
13:44:39

International Cardiac Hospital

Addis Ababa
hospitalLæs mere

United Vision Clinic

Addis Ababa
hospitalLæs mere

BGM MHC

Unnamed Road, Addis Ababa
hospitalLæs mere

Dr. Abraham Special Eye Clinic

Addis Ababa
hospitalLæs mere

Tazma Medical & Surgical Specialised Center

Addis Ababa
hospitalLæs mere

Hallelujah General Hospital

Addis Ababa
hospitalLæs mere

ቅድስት አርሴማ የመነፅር ስራ

Rwanda Street, Addis Ababa
hospitalLæs mere

Woreda 9 Health Center

Addis Ababa
hospitalLæs mere

Dr. Araya Mediym clinic

Addis Ababa
hospitalLæs mere

Raqiq clinic laftho addis abeba

Mauritius Street, Addis Ababa
hospitalLæs mere

Suisse Clinic

Tanzania St, Addis Ababa
hospitalLæs mere

Edelam Tours Ethiopia

Gabon Street, Addis Ababa
hospitalLæs mere

Bethel Teaching General Hospital

Fikre Mariam Abatechan Street,, Addis Ababa
hospitalLæs mere

Washington Medical Centre

Addis Ababa
hospitalLæs mere

Nordic Medical Centre

Bole sub city,, Kebele 01, H.No-1244, P.O.BOX: 18715, Addis Ababa
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning