Vasketøj i Etiopien

Åben kort

12:03:50

Magic Press Laundry

Addis Ababa

Sunshine Laundry No 8

8, Rwanda Street, አዲስ አበባ

Sunshine Laundry No 3

Addis Ababa

Sunshine Laundry No 6

Addis Ababa

Laundry

Addis Ababa

A to Z dry cleaners

Addis Ababa

Sunshine Laundry No 7

Addis Ababa

Sunshine Laundry No 2

Addis Ababa

Sunsine Laundry

Addis Ababa

Sunshine Laundry No 1

In front of Flamingo, Addis Ababa

VIP Laundry Service

Jacros - Salite Mehret Rd, Addis Ababa

The Magic Press Laundry

Piazza, Addis Ababa

Stadium Laundry

Addis Ababa

Sunshine Laundry No 5

Addis Ababa

Magic Press Laundery

Egypt Street, Addis Ababa

Sunshine Laundry No 4

Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning