Forudsætning i Etiopien

Åben kort

23:59:09

Ministry of Water, Irrigation and Energy

Addis Abeba

Arada Sub City Wereda 05 Addministration Office

Addis Ababa

Arada Sub City Wereda 02 Addministration Office

Addis Ababa

Bole Health Center 17

Bole

Chilalo Guest House

Addis Ababa

Danu Orthopedics Center

Addis Ababa

Beyis Auto House

Addis Abeba

Adot Higher Clinic

Arada

Kegnazmatch Mulugeta

Kebena

Agazian Secondary School

Addis Ababa

Federal Police Commission

Addis Ababa

Sara Pension

Addis Ababa

Parliament Building

Addis Ababa

Birhan Guzo Secondary School

Kebena

Negat Kokeb Elementary School

Addis Ababa

28 Condominiums

Kebena

Yeka Sub City Wereda 06 Addministration Office

Addis Ababa

28 Meda

Addis Ababa

Menschen für Menschen Foundation

Addis Ababa

Old Armenian Style Houses

Arada

Ethiopis College

Addis Abeba

Arada Sub City Police Department

Addis Abeba

Arada Sub City Police Department

Addis Ababa

Public Library

Arada

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning