Forudsætning i Etiopien

Åben kort

04:57:38

Ministry of Water, Irrigation and Energy

Addis Ababa

Key Kokeb Primary School

Addis Ababa

Nile Insurance Share Company

Addis Abeba

Ministry of Water, Irrigation and Energy

Addis Abeba

Menschen für Menschen Foundation

Adís Abeba

Bole Health Center 17

Bole

Hibret Kindergarten ሕብረት አጸደ ሕፃናት

Arada

Kidus Urael

Adís Abeba

Chilalo Guest House

Addis Ababa

Danu Orthopedics Center

Addis Ababa

Kirkos Sub City Trade & Industry Office

Addis Ababa

Beyis Auto House

Addis Abeba

Universal Leather Articles Factory

Addis Ababa

Adot Higher Clinic

Arada

Kegnazmatch Mulugeta

Kebena

Sara Pension

Addis Ababa

Fantu Building

Addis Ababa

Dandiboru Condominium

Addis Ababa

Birhan Guzo Secondary School

Kebena

St. George Sunday School Office

Adís Abeba

Baby Land Public School

Arada

Negat Kokeb Elementary School

Addis Ababa

28 Condominiums

Kebena

Gojeb Dental Clinic

Arada

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning