Guldsmed i Etiopien

Åben kort

12:04:21

Tattoo House

Africa Avenue, Addis Ababa

Roman Promise

Piazza, Addis Ababa

Aberu's Jewellery

Piazza, Addis Ababa

Up to Date Silver

Piazza, Addis Ababa

Arsiema Jeweller

Piazza, Addis Ababa

Africa Jewellery

Piazza, Addis Ababa

Nile Jewellery

Piazza, Addis Ababa

Luna Jewellery

Piazza, Addis Ababa

Selamawit Jewellery

Piazza, Addis Ababa

Dashen Jewellery

Haile Selassie Street, Addis Ababa

Sara Jewellery

Piazza, Addis Ababa

Lila Products

Unnamed Road, Addis Ababa

King Silver

Addis Ababa

Tana Jewellery

Piazza, Addis Ababa

Abyssinia Jeweller

Piazza, Addis Ababa

Sunshine Jewellery

Piazza, Addis Ababa

Fasil Silver

Piazza, Addis Ababa

yohannes jewlerry shop

Gambia Street, Addis Ababa

Fasika Jewellery

Piazza, Addis Ababa

Gonder Silver

Piazza, Addis Ababa

AYB Jewellery

Piazza, Addis Ababa

Alex Jewellery

Piazza, Addis Ababa

Betelhem Jewellery

Piazza, Addis Ababa

T&H Designs

First Floor, Adot Building, Old Airport Area (next to the South African Embassy, Addis Ababa

Root Jewellery

Piazza, Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning