Indkøbscenter i Etiopien

Lokal tid:
00:18:24

Hiwot Fana Macacalj Cilnek

Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

Gufd Shola

Dejamach Beyene Merid Street, Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

Abdosh International Trading Company P.L.C

Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

Coffee Processing and Warehousing Enterprise(CPWE)

Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

DUKI

Meskel Flower Addis Ababa ET 0000, Gabon Street, Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

henok sinotruk importer and supplier

Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

Sami Internet & Stationery

Unnamed Road, Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

Sofia Mall

Mauritius Street, Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

My Wish Enterprise, Kera Branch

Bilen Building, Mauritius Street, Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

Brosol Engineering P.L.C

Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

Medina Bulding

Gofa Sefer, Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

Electro Mecce Engineering Service Marketing Office

Beyene Aba Sebsib Street, Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

Wegagen Goffa Branch ATM

Mauritius Street, Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

Simba Software Gallery

Bole Bulbula, Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning