Logi i Etiopien

Åben kort
Lokal tid:
02:32:42

Choice Guest House Addis Ababa

Gotera Interchange, 1, Addis Ababa
travel_agencyLæs mere

Adea

Next to Tele Guarage, Addis Ababa
lodgingLæs mere

DHM Guest House

near jacros, road, Jacros - Salite Mehret Road, Addis Ababa
lodgingLæs mere

HOTEL DE FRANCE

Kirkos Sub City Kebele 10, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Rekik Guest House

Ethio-china Ring Road, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Grand View Hotel

Megenanya Road, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Afropolitan Hotel

Off Haile gebreselassie Street, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Arequ Guest House

Ring Road, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Seyoum Yohannes Hotel

Addis Ababa
lodgingLæs mere

Toronto Guest House

Addis Ababa
lodgingLæs mere

Bitu Pension

Beyene Aba Sebsib St, Kirkos
lodgingLæs mere

Harar Guest House

Mauritius Street, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Abzo

Gabon Street, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Ockland Guest House

Mauritius Street, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Meskel Flower Hotel

Addis Ababa
lodgingLæs mere

Meskel Guest House

Addis Ababa
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning