Banker i Etiopien

Åben kort
Lokal tid:
02:33:02

Addis Ababa

Tanzania Street, Addis Ababa
bankLæs mere
ABAY BANK

Wegagen Bank S.C, Gullele Branch

Gulella, in front of medihanalm high sc, አዲስ አበባ
bankLæs mere

Hibret Bank Lideta Branch

Addis Ababa
bankLæs mere

Commercial Bank of Ethiopia, Hiwot Amaba, Branch

Addis Ababa
bankLæs mere

United Bank S.C Gotera Branch

Ethio China Street, Addis Ababa
bankLæs mere
Awash International Bank - Gotera Branch(Baankii Internaashinaalii Awaash

Awash International Bank - Gotera Branch(Baankii Internaashinaalii Awaash

Addis Ababa
bankLæs mere
NIB International Bank - Gotera Ibex Branch

NIB International Bank - Gotera Ibex Branch

Ethio China Street, Addis Ababa
bankLæs mere

Commercial Bank Of Ethiopia Ehil Depot Branch

Addis Ababa
bankLæs mere
Bank Of Abysinia - Welo Sefer Branch

Bank Of Abysinia - Welo Sefer Branch

Addis Ababa
bankLæs mere

Joshua Gotera Branch(Jooshuhaa Damee Gootaraa)

Beyene Aba Sebsib Street, Addis Ababa
bankLæs mere

Oromia International Bank, Wolo sefer Branch

Addis Ababa
bankLæs mere

Commercial Bank of Ethiopia

Addis Ababa
bankLæs mere

JOSHUA MULTI-PURPOSE COOPERATIVE SOCIETY L.L GOTERA BRANCHE

BESIDE AGONA CINEMA BALEKERE BUILDING 5TH FLOOR, Addis Ababa
bankLæs mere

Anbessa(Kophee Leencaa)

Addis Ababa
bankLæs mere

Commercial Bank of Ethiopia Ethio-China Road Branch

Ethio China Street, Addis Ababa
bankLæs mere

Anbesa International Bank Gotera Branch

Kera, Addis Ababa
bankLæs mere

Comercial Bank of Ethiopia Bole Michael Branch

Michael Christian Church, Addis Ababa
bankLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning