Letbane station i Etiopien

Åben kort

04:58:02

Sebategna

Dej. Mekonin Demisaw Street, Addis Ababa

Coca-Cola Mazoria

Chad Street, Addis Ababa

Meshualikiya

Ras Biru Street, Addis Ababa

Gotera I

Beyene Aba Sebsib Street, Addis Ababa

Piazza Station

Piazza, Addis Ababa

Gurde Shola

S 1, Addis Ababa

Menelik II Square

3, Addis Ababa

Abo church

1, Addis Ababa

Abinet

Dej. Bekele Weya Street, Addis Ababa

Mexico Square

Chad Street, Addis Ababa

Dama Hotel

1, Addis Ababa

Gotera II

1, Addis Ababa

Stadium/Meskel Square

5, Addis Ababa

Kaliti

1, Addis Ababa

Lideta

Chad Street, Addis Ababa

Saris Gebeya

1, Addis Ababa

Nifas Silk

1, Addis Ababa

Tor Hailoch

Chad Street, Addis Ababa

Lanchia

1, Addis Ababa

Urael

Equatorial Guinea Street, Addis Ababa

Merkato

Fit. Habte Gyorgis Street, Addis Ababa

Estifanos/Meskel Square

2, Addis Ababa

Lem Hotel

Haile Gebre Silase Street, Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning