Hovedentreprenør i Etiopien

Åben kort

12:03:54

Alama Engineering Services

Zewditu Street, behind former Ethio ceramics (opposite to Glory Bldg), Addis Ababa

Teklu Garage

Addis Ababa

Sunshine Construction Head Office

Airport Road, Addis Ababa

Construction in Ethiopia

Road to 22, Main Post Office, P.O.Box 10338, Addis Ababa

Sur Construction

Gabon Street, Addis Ababa

Flintstone Engineeering Office

Ambassel Building, Ethio China Street, አዲስ አበባ

HW new office

Addis Ababa

Legacy Real Estate

Wollo Sefer, near Saudi Arabia Embassy or Athletics Building, Addis Ababa

Tsd Engineering Plc

1, Addis Ababa

Data Construction P.L.C.

Addis Ababa

TTC Realty

Addis Ababa

EXTRATECH ENGINEERING

Addis Ababa

Yergalem Construction GC 1, A.A Branch

Addis Ababa

Nasew Construction

Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning