Seværdigheder i Etiopien

Coat of arms: Etiopien

 

ET

landekode ISO

+251

telefonopkald

Africa/Addis_Ababa

tidszone

Addis Ababa

hovedstad

Mest populære byer

Addis AbabaAddis Ababa
befolkning:3 384 569
ArbegonaSouthern Nations, Nationalities, and Peoples' Region
befolkning:6 745
AwasaSouthern Nations, Nationalities, and Peoples' Region
befolkning:315 267
AzezoAmhara Region
befolkning:50 000
Bahir DarAmhara Region
befolkning:649 429
GonderAmhara Region
befolkning:341 991
Hagere SelamTigray Region
befolkning:6 797
IrgalemSouthern Nations, Nationalities, and Peoples' Region
befolkning:60 260
MekelleTigray Region
befolkning:215 546
Negele ArsiOromia Region
befolkning:72 789
ShashamaneOromia Region
befolkning:123 877
WukroTigray Region
befolkning:47 611

📑 alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikEtableringFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning