Museum i Etiopien

Åben kort

04:59:37

Red Terror Memorial Museum

Addis Ababa

Muluken Girma Addis Ababa Tour Guide

Muluken Girma at Roosevelt st., 180415, Addis Ababa, Ethiopia, Addis Ababa

National Archaeological Museum of Ethiopia

Addis Ababa

Addis Ababa Museum

Urael, Addis Ababa

The Zoological Natural History Museum

Addis Ababa

Postal Museum

Churchill Avenue, Addis Ababa

Camelot Tour

Saris Addisu Sefer, Addis Ababa

General Haile Baykedagn Residence

Addis Ababa

Wageningen office Ethiopia

Addis Ababa

Moderen Art Museum Gebre Kristos Desta Centre

FKS KG, 6, Addis Ababa

Red Terror Martyrs' Memorial Museum

Africa Avenue, Addis Ababa

National Museum of Ethiopia

Addis Ababa Arada

Jemo Medeanealem Church

Addis Ababa

Gotera Square

Debrezeit Road, አዲስ አበባ

Modern Art Museum

Addis Ababa

The Holy Trinity Cathedral Museum

Itega Menen Street, Addis Ababa

Ethnological Museum

Algeria Street, Addis Ababa

Addis Ababa Ethnographiv Museum

Addis Ababa University Football Field, Weatherall Street, Addis Ababa

La Gare Museum

Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning