Museum i Etiopien

Lokal tid:
00:27:47

Gotera Square

Debrezeit Road, አዲስ አበባ
museumLæs mere

National Archaeological Museum of Ethiopia

Addis Ababa
museumLæs mere

Red Terror Memorial Museum

Addis Ababa
museumLæs mere

Camelot Tour

Saris Addisu Sefer, Addis Ababa
museumLæs mere

General Haile Baykedagn Residence

Addis Ababa
museumLæs mere

Addis Ababa Museum

Urael, Addis Ababa
museumLæs mere

Red Terror Martyrs' Memorial Museum

Africa Avenue, Addis Ababa
museumLæs mere

Muluken Girma Addis Ababa Tour Guide

Muluken Girma at Roosevelt st., 180415, Addis Ababa, Ethiopia, Addis Ababa
museumLæs mere

Wageningen office Ethiopia

Addis Ababa
museumLæs mere

Postal Museum

Churchill Avenue, Addis Ababa
museumLæs mere

Jemo Medeanealem Church

Addis Ababa
museumLæs mere

The Holy Trinity Cathedral Museum

Itega Menen Street, Addis Ababa
museumLæs mere

The Zoological Natural History Museum

Addis Ababa
museumLæs mere

National Museum of Ethiopia

Addis Ababa Arada
museumLæs mere

📑 Alle kategorier i Etiopien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning