Parkere i Etiopien

Åben kort

04:59:48

Ethiopia Park

Addis Ababa

Lion Park

Russia Street, Addis Ababa

בהר ציגה פארק עם קופים

Unnamed Road, Addis Ababa

Lafto Park

Addis Ababa

Shala recreational center

ኣዲስ ኣበባ

Park

Addis Ababa

Afencho Ber Park

Addis Ababa

Ambassador Garden

Gola Sefer, Addis Ababa

17/19 Wedding Garden

Addis Ababa

MOUNT LEBU

Unnamed Road, Addis Ababa

Fint og groennt

Kirkos

Ethiopia-Cuba Friendship Memorial Park

Churchill Avenue, Addis Ababa

Bihere Tsige Public Park

Addis Abeba

B Complex Park

Addis Ababa

Ayer Tena Square

Addis Ababa

Finfinnee

Kera, Addis Ababa

Sami, Adam park

Kebena

Eden Genet Hall

Addis Ababa

MOUNT DERTU

Addis Ababa

Sheger Park

Addis Ababa

Addis Ababa Park

Kirkos

Bihere Tsige Public Park

Adís Abeba

Africa Park

Kirkos

Anbessa Gibi Park

Addis Ababa

Shalla Park

Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning