Retsbygning i Etiopien

Åben kort

00:45:12

Supreme Court

Addis Abeba

Federal Supreme Court

Piazza, Addis Ababa

First Level Federal Court at Girma Niway Building

Swaziland Street, Addis Ababa

Addis Ketema Court

Addis Ababa

Federal Supreme Sharia Court

Shewareged Gedle Street, Addis Ababa

The Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council

Addis Ababa

Supreme Court

King George VI Street, Addis Ababa

Yeka High Court

Addis Ababa

Supreme Court

Addis Ababa

Addis Ababa City Adminstration Tax Appeal Commission

Addis Ababa

Federal First Instance Court

Arada

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning