Parkering i Etiopien

Åben kort

00:45:58

Airport Parking

Addis Ababa

Menelik II Avenue Parking

Menelik II Avenue, Addis Ababa

Immigration Office Parking Lot

Addis Ababa

Airport Parking

Addis Abeba

Anbessa

Addis Ababa

MIE Aftersales service

Addis Ababa

Golagul Parking

Addis Ababa

Fantu Parking

Seychelles Street, Addis Ababa

እንቁጢ የፓርኪንግ አገልግሉት parking

Addis Ababa

Bete Mengist Garage

Addis Ababa

Megenagna SMART Parking መገናኛ ስማርት የመኪና ማቆሚያ

Kenenisa Avenue, Addis Ababa

Police Garage

Addis Ababa

Tsedey Parking

Addis Ababa

Tana parking

Addis Ababa

Parking Lot

Addis Ababa

Filwoha Parking

Addis Ababa

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning