Steder i Addis Ababa

Åben kort
Lokal tid:
02:33:08

Addis Ababa

Addis Ababa
localityLæs mere

Lion of Judah Statue

Kera, Addis Ababa
point_of_interestLæs mere

Family Cozy Bed and Breakfast

Wollo Sefer/ethio-china Friendship Road, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Biruk Bed & Breakfast

Bole Sub City, Kebele 03 Off Bole Road, House #471, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Betty Guest House

Africa Avenue bole sub city, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Embassy of Djibouti

Urael, Addis Ababa
embassyLæs mere

King's Hotel

Roosevelt Street, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Ibex Hotel Hoteela Ayibeeksi

Addis Ababa
lodgingLæs mere

Shoa Shopping Center

Africa Avenue, Addis Ababa
shopping_mallLæs mere

Arequ Guest House

Ring Road, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Hotel Buffet de la Gare

Kera, Addis Ababa
lodgingLæs mere

Greek Club (Olympiakos)

Addis Ababa
restaurantLæs mere

The Lions Den Hotel

Addis Ababa
lodgingLæs mere

La Parisienne

Urael, Addis Ababa
cafeLæs mere

Abzo Hotel

Africa Avenue Olympia, Addis Ababa
lodgingLæs mere

City Cafe

Africa Avenue, Addis Ababa
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier i Addis Ababa

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning